Digitalne Levstikove arkade: aleja nagrajencev

Založba Mladinska knjiga svojim najboljšim ustvarjalcem in ustvarjalkam otroške oz. mladinske književnosti od leta 1999 dalje bienalno podeljuje Levstikovo nagrado za življenjsko delo, nagrajence in nagrajenke pa počasti tudi s tlakovci pred Knjigarno Konzorcij v Ljubljani (na t. i. Levstikovi aleji nagrajencev).

Od leta 2020 je aleja dopolnjena z digitalno – projekt je vodila dr. Veronika Rot Gabrovec v sodelovanju z založbo Mladinska knjiga in Bralnim društvom Slovenije. Pri projektu so sodelovali študenti in študentke ter njihovi mentorji Filozofske fakultete, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter Fakultete za računalništvo (vsi UL). O vsakem od nagrajencev so na spletu ponudili krajša besedila v slovenščini in v prevodih v angleški, nemški, hrvaški, italijanski in japonski jezik.

Projekt je bil izpeljan v okviru javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020« Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Program sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Glej tudi: Nominiranci za Levstikovo nagrado: smetana otroške in mladinske književnosti: https://www.rtvslo.si/kultura/nominiranci-za-levstikovo-nagrado-smetana-otroske-in-mladinske-knjizevnosti/579801

Vir: rtvslo.si, BoBo
Foto: rtvslo.si, BoBo

Nagovor

Spoštovane članice, spoštovani člani Bralnega društva Slovenije,

Leto je naokrog in s tem čas za poročilo o delu našega društva.

Poročilo je precej obsežno, zato je pripeto v datoteki. Ocenjujemo, da smo kljub spremenjenim družbenim okoliščinam dobro izpeljali večino načrtovanih dejavnosti. Nekatere pa vendarle čakajo na prijaznejše čase. Vabljeni k branju poročila in seveda k aktivnem sodelovanju v društvu.

Letos je pred nami volilno leto, saj se mandat izteka vsem organom društva.

Zato je zbor članov letos še posebej pomemben za naše delovanje.

Načrtujemo ga vitrualno, po zoomu, 3. 3. 2021 ob 18h. Povezavo dobite vsi člani društva pred dogodkom. Če poznate osebe, ki bi se nam pri društvenih dejanostih pridružile, jih lahko povabite, da se nam pridružijo že na zboru. Lepo prosimo, da si že zdaj za ta namen rezervirate svoj čas. Vaša prisotnost in komentarji so nam zelo dobrodošli.

Po statutu so člani upravnega in nadzornega odbora voljeni za 4 leta in letos se mandat sedanjim članom izteka. Zato pozivamo člane, lahko seveda tudi nove (teh smo zelo veseli), da se sami javite, če se le vidite v kateri koli vlogi ali pa če samo žalite bolj aktivno sodelovati pri naših prihodnih dejavnostih.

Volili bomo:

Člane upravnega odbora (UO), ki ima 7 članov:

-          predsednika društva (oblike, zapisane v moškem slovničnem spolu, uporabljamo v tem dokumentu enakovredno za osebe katerega koli spola),

-          tajnika,
-          predstavnika, zadolženega za stike s tujino,
-          2 vodji podružnic, člana UO,
-          2 izmed preostalih članov društva.

Člane nadzornega odbora (NO), ki ima 3 člane:

-          kateri koli člani, ki niso člani UO.

Zelo bomo veseli, če se javite tisti, ki ste pripravljeni aktivno sodelovati pri društvenih aktivnostih. Svojo pripravljenost lahko izrazite s sporočilom, poslanim na društveni naslov: bralno.drustvo.slovenije@gmail.com ali na naslov predsednice: savina.zwitter@gimb.org do 15. 2. 2021.

Upam, da vas je poročilo prepričalo o dobrem delu in javni koristnosti naših dejavnosti in vas zato vabim k plačilu članarine za tekoče leto, ki ostaja nespremenjena, 12 €. Poravnate jo lahko na transakcijski račun SI56 02014-0018058357 pri NLB.

Veselim se srečanja, čeprav virtualnega, z vami v čim večjem številu.

Lep pozdrav

Savina Zwitter, predsednica

Poročilo o delu v 2020

Ena minuta za branje

Hrvaško bralno društvo vabi k sodelovanju v bralnem maratonu “Ena minuta za branje”, ki poteka v okviru hrvaškega meseca branja, letos posvečenega planetu Zemlja. Izberite pesem, zgodbo ali odlomek, ki je nekako povezan z našim planetom in njegovim varovanjem. Posnemite se med eno minutnim glasnim branjem v svojem jeziku ali v angleščini in posnetek do 22. oktobra pošljite na hcd.hcd@gmail.com (preko We transfer ali podobnih storitev). Objavili ga bodo na svojem Youtube kanalu (hashtag:  #minutazacitanje, #mhk, #hcd, #razlistajse).

Nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota? odmeva

V torek, 8. septembra, je potekal nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota?. Posvet je nastal z združevanjem idej in dela Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo, Zavoda RS za šolstvo, Javne agencije za knjigo RS, Bralnega društva Slovenije, Andragoškega centra Slovenije, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Združenja slovenskih splošnih knjižnic in njihovih posameznih članic, Olimpijskega komiteja Slovenije … Na njem so bili predstavljeni različni pogledi na branje, od psihološkega in medicinskega preko založniškega do pogleda različnih generacij. Predstavljenih je bilo tudi veliko projektov in primerov dobrih praks. Skupno sporočilo vseh pa je bilo, da branje je vrednota in da je družba tem bolj uspešna, čim bolj bralno pismeni so njeni člani. Glede na zelo pozitivne odzive udeležencev lahko potrdimo, da je bila odločitev za to tematiko pravilna in koristna.

Posvet je bil hkrati uvod v Nacionalni mesec skupnega branja. Na spletni strani https://nmsb.pismen.si/medijsko-sticisce/ lahko najdete sporočilo za javnost.

Vabimo vas tudi, da v dogodkovnik vnesete svoje dogodke, ki jih boste pripravili v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja in še vse do konca koledarskega leta 2020.

Berimo skupaj!

Kako navdušiti za branje in znanje?

Ob začetku nacionalnega meseca skupnega branja in mednarodnem dnevu pismenosti še enkrat opozarjamo na oddajo Studio ob 17h, ki jo pripravlja  novinar Aleksander Čobec iz uredništva za kulturo RTV Slovenija. Na mednarodni dan pismenosti in ob začetku nacionalnega meseca skupnega branja bo v neposrednem prenosu iz Cankarjevega doma, kjer bo potekal nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota? skupaj z gosti, direktorico Javne agencije za knjigo Renato Zamida, dr. Gajo Kos, knjižno urednico in kritičarko, dr. Sašem Dolencem, komunikatorjem znanosti 2019, in dr. Bernardom Nežmahom, novinarjem in publicistom, spregovoril o dobrih zgodbah in knjigah, o razvoju poglobljenega mišljenja ter prenosu znanja, ki ga omogočajo, ter o vprašanju, ali dobre knjige najdejo pot do bralcev in kakšno mesto jim dajejo mediji.

Na Prvem, Studio ob 17h, 8. september 2020.

Obvestilo v zvezi s prijavo na posvet Branje kot vrednota?

Sporočamo, da prijave na posvet niso več mogoče, ker imamo zaradi varnostnih ukrepov (Covid-19) omejeno število prijav.
Ker se pogosto zgodi, da se kdo od prijavljenih odjavi, smo odprli rezervno listo. Če se želite uvrstiti na rezervno listo, se prijavite na bralno.drustvo.slovenije@gmail.com.
Obvestilo, ali se je sprostilo kakšno mesto, boste v tem primeru prejeli najkasneje 4. septembra.

Organizacijski odbor

Vabilo na nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota?

Torek, 8. september 2020
Cankarjev dom v Ljubljani, Prešernova cesta 10
Več o dogodku
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo, Andragoški center RS, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom ter Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent, vabimo na celodnevni nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota?

Namen posveta
Ker si ustanove z različnih področij prizadevamo, da bi o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture informirali čim širši krog strokovne in širše javnosti, bo na mednarodni dan pismenosti organiziran nacionalni medresorski posvet. Posvet bo namenjen skupnemu razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. V dopoldanskem delu so predvidena predavanja in okrogle mize/pogovori na temo branja, bralne pismenosti, razvoja bralne kulture, aktivne vloge mladih, medpredmetnega povezovanja, družinske pismenosti, pomenu branja za gospodarstvo ipd. Popoldanski del je namenjen predstavitvam projektov, dobrih praks ter podpornega okolja.
Organizatorji posveta želimo s posvetom prispevati k povezovanju vseh pomembnejših ustanov in posameznikov, ki delujejo na tem področju, hkrati pa spodbuditi zavedanje o pomenu branja na vseh področjih (zdravje, družina, gospodarstvo …).
Z nacionalnim posvetom Branje kot vrednota? se bo uradno pričel Nacionalni mesec skupnega branja 2020 (NMSB 2020).

Vabilo
Program posveta

Pomembno!

  • Vse prijavljene bomo najkasneje do 4. septembra 2020 seznanili z navodili in priporočili za varen obisk posveta oziroma morebitnimi spremembami glede izvedbe.
  • Prijavite se z e-prijavnico od 20. julija do 4. septembra 2020, s čemer si zagotovite udeležbo na posameznih programskih sklopih.
  • Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami.
  • Kotizacije ni.
  • Udeleženci prejmete potrdila o udeležbi.

Organizacijski odbor: mag. Nataša Bucik (Ministrstvo za kulturo), Romana Fekonja (Zavod RS za šolstvo), dr. Sabina Fras Popovič (Mariborska knjižnica, Center za spodbujanje bralne pismenosti), Nada Požar Matijašič (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), Petra Potočnik (Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS), Tjaša Urankar (Javna agencija za knjigo RS), mag. Savina Zwitter (Bralno društvo Slovenije).

Postopno odpravljanje omejevalnih ukrepov

Spoštovani članice in člani Bralnega društva Slovenije,

ker se omejevalni ukrepi sproščajo, lahko izpeljemo srečane v Štanjelu, ki smo ga predvideli že za 21. 3. 2020.

Dnevni red srečanja ostaja enak, najdete ga v vabilu na srečanje.

Obenem bomo izpeljali tudi zbor članov, dnevni red je v priponki, saj moramo po zakonodaji potrditi poročilo odelu v letu 2019 in finančno poročilo, predstavili bomo tudi načrte za vnaprej in z veseljem pričakujemo predloge vseh članov.

Predstavitev nastopajočih
Povzetki

Veselimo se srečanja v živo, v Štanjelu, 6. 6. 2020.

Lep pozdrav

Predsednica Savina Zwitter

Ilustracija v galeriji

Bralno društvo Slovenije vabi na predavanje dr. Petje Grafenauer (ALUO), ki ga bo imela s pomočjo platforme Zoom.

Predavanje, v katerem bo orisala kratko zgodovino ilustracije v slovenskem prostoru in na podlagi lastnih izkušenj predstavila pripravo razstave ilustracij, bo v petek, 15. 5. ob 13h.

Če bi se predavanja radi udeležili, izpolnite obrazec in ga pošljite na naslov veronika.rot-gabrovec@guest.arnes.si in posredovali vam bomo vabilo na predavanje z vstopnim geslom.