Občni zbor Bralnega društva Slovenije

Bralno društvo Slovenije sklicuje redni letni občni zbor, ki bo 13. 2. 2019 ob 17.30, v predavalnici številka 005, na Gimnaziji Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Sprememba statuta in potrjevanje
  3. Sprejemanje finančnega poročila za leto 2018
  4. Poročilo o delu BDS v letu 2018 in odmevi nanj
  5. Predstavitev programa dela za leto 2019
  6. Razno

Zaradi pomembnosti formalnih sprememb pozivamo člane k največji možni udeležbi.

Predsednica
Savina Zwitter

Statut – končni predlog