Statut Bralnega društva Slovenije

Spoštovane članice in člani Bralnega društva Slovenije,

Kot ste opazili, se že nekaj časa trudimo s spremembo statuta našega društva. Težava je v tem, da so postopkovno zadeve precej zapletene in vsak korak terja čas in ponovno usklajevanje. Zdaj je videti, da imamo dokončno prenovljeno besedilo, usklajeno z upravno enoto. Radi bi ga predložili v potrjevanje na upravno enoto čim prej, da lahko zaprosimo tudi za status društva v javnem interesu, kar nam bo omogočalo kandidaturo za sredstva, s katerimi krijemo svojo dejavnost.

Zato vas ponovno prosimo, da nam v okviru tokratnega sklica dopisnega zbora članov pošljete svoja soglasja. Besedilo novega statuta je v prvi priponki, v drugi je soglasje. Oboje je objavljeno tudi na naši spletni strani.

Prosim, izpolnite in podpišite soglasje in nam ga pošljite najkasneje do 22. 7. 2019 na naslov bralno.drustvo.slovenije@gmail.com.

Upam, da je to zadnji korak pri prenovi osnovnega dokumenta društva.

Hvala vsem za sodelovanje že vnaprej.

Žalim vam prijetno poletje.

Savina Zwitter
predsednica BDS