Vabilo na nacionalni strokovni posvet BDS: KATEREGA SPOLA SO KNJIŽNI MOLJI?

Program nacionalnega strokovnega posveta
KATEREGA SPOLA SO KNJIŽNI MOLJI?
Kako, koliko in kaj berejo bralci – in kako, koliko in kaj bralke.
Ponedeljek, 9. september 2019
Cankarjev dom v Ljubljani, Klub CD, Prešernova cesta 10

Na posvetu Bralnega društva Slovenije, ki bo potekal pod naslovom ‘Katerega spola so knjižni molji? Kako, koliko in kaj berejo bralci – in kako, koliko in kaj bralke’, se bodo ob mednarodnem dnevu pismenosti septembra 2019 zbrali strokovnjaki, ki bodo na branje in pismenost vseh starostnih skupin pogledali skozi zelo različne prizme.

Rezultate domačih in mednarodnih znanstvenih raziskav ter zglede učinkovitih intervencij bodo predstavili psihologi, andragogi, pedagogi, bibliotekarji. Strokovnjaki s področja literarne teorije ter literarne didaktike bodo opozorili na pasti poenostavljenih raziskav, predstavili bodo poglobljene sistemske analize ter sodobne modele pouka literature.

Teoretična razmišljanja bodo dopolnili tisti, ki se osebno srečujejo z bralci in bralkami vseh starosti: o razlikah pri branju med spoloma v osnovni šoli bodo z analizo več kot deset let zbiranih podatkov spregovorili sodelavci Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, knjižničarji, ki koordinirajo bralne značke za odrasle, in tisti, ki vodijo bralne skupine v domovih za starejše občane ali sodelujejo v projektu Javne agencije za knjigo ‘Vključujemo in aktiviramo’.

Na posvetu se bomo pridružili široko zasnovani evropski kampanji Evropa bere, ki jo vodi konzorcij EURead, in ob tej priliki prisluhnili gostu iz nizozemske organizacije Stichting lezen in njegovim bogatim izkušnjam na področju širjenja bralne kulture med mladimi.

Za dodatne informacije spremljajte spletno stran Društva: http://www.bralno-drustvo.si/.

Program
Prijavnica

Vljudno vabljeni!
Bralno društvo Slovenije

Soorganizatorji posveta: