Nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota? odmeva

V torek, 8. septembra, je potekal nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota?. Posvet je nastal z združevanjem idej in dela Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo, Zavoda RS za šolstvo, Javne agencije za knjigo RS, Bralnega društva Slovenije, Andragoškega centra Slovenije, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Združenja slovenskih splošnih knjižnic in njihovih posameznih članic, Olimpijskega komiteja Slovenije … Na njem so bili predstavljeni različni pogledi na branje, od psihološkega in medicinskega preko založniškega do pogleda različnih generacij. Predstavljenih je bilo tudi veliko projektov in primerov dobrih praks. Skupno sporočilo vseh pa je bilo, da branje je vrednota in da je družba tem bolj uspešna, čim bolj bralno pismeni so njeni člani. Glede na zelo pozitivne odzive udeležencev lahko potrdimo, da je bila odločitev za to tematiko pravilna in koristna.

Posvet je bil hkrati uvod v Nacionalni mesec skupnega branja. Na spletni strani https://nmsb.pismen.si/medijsko-sticisce/ lahko najdete sporočilo za javnost.

Vabimo vas tudi, da v dogodkovnik vnesete svoje dogodke, ki jih boste pripravili v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja in še vse do konca koledarskega leta 2020.

Berimo skupaj!