Nagovor

Spoštovane članice, spoštovani člani Bralnega društva Slovenije,

Leto je naokrog in s tem čas za poročilo o delu našega društva.

Poročilo je precej obsežno, zato je pripeto v datoteki. Ocenjujemo, da smo kljub spremenjenim družbenim okoliščinam dobro izpeljali večino načrtovanih dejavnosti. Nekatere pa vendarle čakajo na prijaznejše čase. Vabljeni k branju poročila in seveda k aktivnem sodelovanju v društvu.

Letos je pred nami volilno leto, saj se mandat izteka vsem organom društva.

Zato je zbor članov letos še posebej pomemben za naše delovanje.

Načrtujemo ga vitrualno, po zoomu, 3. 3. 2021 ob 18h. Povezavo dobite vsi člani društva pred dogodkom. Če poznate osebe, ki bi se nam pri društvenih dejanostih pridružile, jih lahko povabite, da se nam pridružijo že na zboru. Lepo prosimo, da si že zdaj za ta namen rezervirate svoj čas. Vaša prisotnost in komentarji so nam zelo dobrodošli.

Po statutu so člani upravnega in nadzornega odbora voljeni za 4 leta in letos se mandat sedanjim članom izteka. Zato pozivamo člane, lahko seveda tudi nove (teh smo zelo veseli), da se sami javite, če se le vidite v kateri koli vlogi ali pa če samo žalite bolj aktivno sodelovati pri naših prihodnih dejavnostih.

Volili bomo:

Člane upravnega odbora (UO), ki ima 7 članov:

-          predsednika društva (oblike, zapisane v moškem slovničnem spolu, uporabljamo v tem dokumentu enakovredno za osebe katerega koli spola),

-          tajnika,
-          predstavnika, zadolženega za stike s tujino,
-          2 vodji podružnic, člana UO,
-          2 izmed preostalih članov društva.

Člane nadzornega odbora (NO), ki ima 3 člane:

-          kateri koli člani, ki niso člani UO.

Zelo bomo veseli, če se javite tisti, ki ste pripravljeni aktivno sodelovati pri društvenih aktivnostih. Svojo pripravljenost lahko izrazite s sporočilom, poslanim na društveni naslov: bralno.drustvo.slovenije@gmail.com ali na naslov predsednice: savina.zwitter@gimb.org do 15. 2. 2021.

Upam, da vas je poročilo prepričalo o dobrem delu in javni koristnosti naših dejavnosti in vas zato vabim k plačilu članarine za tekoče leto, ki ostaja nespremenjena, 12 €. Poravnate jo lahko na transakcijski račun SI56 02014-0018058357 pri NLB.

Veselim se srečanja, čeprav virtualnega, z vami v čim večjem številu.

Lep pozdrav

Savina Zwitter, predsednica

Poročilo o delu v 2020