Dejavnosti in povezave

Slovenska sekcija IBBY – IBBY Slovenija
Spletna stran: www.ibby.si

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
Spletna stran: www.bralnaznacka.si

Kulturni bazar
Spletna stran: www.kulturnibazar.si

JAK, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Spletna stran: www.jakrs.si

Prosimo, sporočite nam svoje predloge in spodbude za delo!
Prisrčno vabimo, da se včlanite v Bralno društvo Slovenije!

Mednarodna aktivnost

Za delovanje društva je zelo pomembna mednarodna aktivnost. Društvo je od leta 1996 član Mednarodne bralne zveze (International Reading Association – IRA ), od leta 1995 je aktivni član njenega Evropskega komiteja za mednarodni razvoj (Mednarodna bralna zveza – International Development in Europe Committee, IDEC); aktivno je udeleženo na mednarodnih konferencah in v izobraževalnih programih.

MEDNARODNA BRALNA ZVEZA (INTERNATIONAL READING ASSOCIATION – IRA)

Mednarodna bralna zveza (IRA) je bila ustanovljena 1956. leta. Je neprofitna profesionalna organizacija, ki združuje okrog 100.000 članov v 100 državah. Njena mreža zajema 1250 podružnic in 38 nacionalnih komitejev na vseh celinah.
Od leta 1979 na mednarodni dan pismenosti, tj. 8. septembra, podeljuje nagrado Reading Association Prize.
Člani sodelujejo v več kot 70-tih prostovoljnih delovnih skupinah na enem ali več področjih bralne pismenosti. Člani so posamezniki in ustanove (kolektivni člani). Individualni člani imajo volilno pravico. članstvo se obnavlja vsako leto.
Informacije:
International Reading Association,
800 Barksdale Road
PO Box 8139, Newark, DE 19714-8139 USA
Fax: 302 731 1057, Email: pubinfo@reading.org
Spletna stran: www.reading.org

EVROPSKI KOMITE ZA MEDNARODNI RAZVOJ MEDNARODNE BRALNE ZVEZE (INTERNATIONAL DEVELOPMENT IN EUROPE COMMITTEE – IDEC).

Nacionalna bralna društva v Evropi združuje Evropski komite in jih povezuje z Mednarodno bralno zvezo – IRA. Predsednik Evropskega komiteja, voljen za dve leti, je član Mednarodnega koordinacijskega komiteja za razvoj Mednarodne bralne zveze. Predstavniki nacionalnih društev, ki so člani Evropskega komiteja, se srečujejo na delovnih sestankih dvakrat letno, obakrat na seminarju oz. konferenci o branju, ki jo priredi eno izmed nacionalnih društev, in sprejmejo program razvoja društev ter načrt za skupno delo pri aktivnostih za širjenje pismenosti. Evropski komite prireja seminarje, delavnice, kongrese ob pomoči posameznih nacionalnih društev in spodbuja izmenjavo izkušenj in študijskih obiskov med nacionalnimi društvi. Izdaja European Bulletin, ki izide dvakrat in je objavljen na spletni strani IDEC. Prispevke sprejema naslov: kleedorfer@asn.netway.at Vsaki dve leti na evropskih konferencah o branju podeljuje nagrado posameznikom, ki so zaslužni za razvoj pismenosti in širjenje bralnih društev ter članstva v njih. Sponzorira udeležbo na nekaterih delovnih ali izobraževalnih srečanjih, pripravlja informativne vodiče o dejavnostih pri razvoju pismenosti in se aktivno zavzema za ohranjanje jezikov ter pravico posameznikov, da berejo v maternem jeziku.
Članice Evropskega komiteja so: Anglija, Avstrija, Belgija, Danska, Estonija, Finska, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Izrael, Litva, Luxemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Rusija, Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska …
Informacije:
International Develpoment in Europe Committee (IDEC)
Spletna stran: www.literacyeurope.org

Na vrh strani