Kontakti

Bralno društvo Slovenije
Tel.: 01 3000 417

Predsednica društva:
Mag. Savina Zwitter
e-naslov: savina.zwitter@gimb.org

Častna predsednica društva:
Zasl. prof. dr. Meta Grosman

Predsednica Upravnega odbora BDS:
Dr. Aksinja Kermauner
Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
e-naslov: aksinja.kermauner@gmail.com

Blagajničarka BDS:
Nataša Bajuk
e-naslov: natasa.bajuk@mklj.si

Članica IDEC:
Dr. Veronika Rot Gabrovec, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
e-naslov: veronika.rot-gabrovec@guest.arnes.si

Članici UO:
Nataša Bucik
e-naslov: natasa.bucik@gmail.com
Petra Mikeln
e-naslov: petra.mikeln@ospolje.si