Bralno društvo za Dolenjsko

Bralno društvo za Dolenjsko, Belo Krajino in Posavje
Sedež podružnice:  Šentrupert 102, 8232 Šentrupert.
Kontaktna oseba: Josip Zupan
Elektronski naslov: josip.zupan7@gmail.com

Dolina Klamferjevega potoka pod Gorjanci (foto M. Gabrovec)

Predstavitev društva (pdf datoteka, kliknite za ogled)

Dejavnost podružnice v letu 2012

V letu 2012 je bila dejavnost podružnice Bralnega društva za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje nekoliko manjša, saj je neugoden gospodarski položaj onemogočil kar dva dogodka – predstavitvi novih knjig.

V veliki meri je podružnica Bralnega društva sodelovala z OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert; tako sem bil 3. februarja 2012 vodja pogovora s pisateljem Slavkom Preglom. Predstavil sem pet del: Geniji v kratkih hlačah, Srebro iz modre špilje, Usodni telefon, Spričevalo in Geniji brez hlač. Učenci zadnjega triletja so aktivno sodelovali – poznalo se je, da so vsaj kakšno delo že prebrali.

Istega meseca sem predstavil ilustratorko Milanko Fabjančič, ki je šoli podarila kompozicijo slikanice, ki še ni izšla.

Dan šole in mednarodni dan mladinske književnosti smo 2. aprila počastili s srečanjem z akademsko slikarko Jelko Reichman; le-ta je šoli podarila čez 40 izvirnih ilustracij, veliko pa je tudi njenih slikanic v različnih jezikih. Tokrat so v razgovor najbolj posegali učenci nekdanje razredne stopnje.

Zelo uspešen pa je bil Ta veseli dan kulture, ki smo ga počastili 2. decembra 2012, ko sem kot vodja podružnice poleg Prešerna izpostavil še pesnika Ivana Minattija, povezanega s Šentrupertom, počastili pa smo tudi 80-letnico pisateljice Berte Golob, predane častilke materinščine, ki je 20 let sodelovala z novinarskim krožkom na šentrupertski šoli. Tudi podružnica Bralnega društva je pripomogla, da je na kulturnih prireditvah vedno več obiskovalcev.

Poslanstvo Bralnega društva širim tudi pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Trebnjem, kjer vsako leto ob kulturnem prazniku in dnevu žena vodim pogovor s kulturnikom; v februarju 2013 bo to Dušica Kunaver, tema pa naš odnos do kulturne dediščine.

Sem tudi urednik občinskega glasila ŠentRUPERT in glasila Doma starejših občanov Trebnje Naši skupni dnevi; v obeh glasilih je poudarjena kultura.

Jože Zupan
vodja podružnice (16 let)

P.S.: Žal so obiskovalci prireditev Bralnega društva v zadnjih letih pretežno samo iz občin, ki so nastale iz občine Trebnje – sprva so obiskovalci prihajali z območja od Metlike do Brežic. Kaže, da smo na podeželju simpatizerji Bralnega društva predvsem starejši.

Na vrh strani