Bralno društvo Celje

Celjska podružnica BDS
Sedež podružnice:  Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Kontaktna oseba: Tanja Jelenko
Elektronski naslov: tanja.jelenko@guest.arnes.si

Celje (foto Š. Gabrovec)

Delovanje celjske podružnice

Delovanje celjske podružnice je zadnji dve leti usmerjeno predvsem k delu z najstniki in k soustvaranju projektov v timu srednješolcev, povezanih z bralno pismenostjo, ter k predstavitvam teh v (strokovni) javnosti. Tako sta članici celjske podružnice, dr. Tanja Jelenko in Irena Sojč, z dijaki Šolskega centra pripravili več predstavitev, in sicer A se sploh še razumemo? (o spletnem jeziku in odnosu mladih do materinščine ter do branja različnih besedil); Frazemi v slovenščini in angleščini (branje in analiza umetnostnih in neumetnostnih besedil s stališča omenjenih jezikovnih sredstev); Timska govorna predstavitev (Projekt se je začel s študijem strokovne literature, ob čemer so dijaki v sodelovanju z mentoricami preizkusili in se urili v različnih strategijah branja. Nato so teoretična izhodišča povezali z lastnimi izkušnjami timskega dela in pripravili predstavitev za javnost.)

Cilj delovanja omenjenega tima in celjske podružnice je širjenje spoznanj o branju, bralni pismenosti in strategijah branja različnih besedil, ki so predvsem plod razmišljanj in delovanja mladih; omenjeni tim je nastopil na posvetovanju BDS (8. 9. 2011) in na seminarju za učitelje slovenščine v sodelovanju z založbama Obzorja in Pivec (29. 3. 2012). Svoje iskanja skušajo predstaviti čim več osnovnošolcem in srednješolcem, načrtujejo nastope na VTV.

Na vrh strani