Poslanstvo

• Društvo deluje s prostovoljnim delom članov društva (raziskovalci, učitelji, založniki, knjižničarji, študentje, starši, specialisti, psihologi, pedagogi idr.) in s sredstvi, ki jih pridobi s članarino, kotizacijo, prodajo publikacij, z oglaševanjem in s sponzorstvom.
• Društvo organizira strokovna srečanja in posvete, izdaja knjige, zbornike posvetovanj, sodeluje pri bralnospodbujevalnih akcijah in aktivno širi znanje, pridobljeno s študijem, raziskovanjem ali praktičnimi izkušnjami.
• Člani društva se srečujejo na delovnih sestankih upravnega odbora društva, občnem zboru in ob dejavnostih društva in njegovih področnih podružnic.
• Za delovanje društva je zelo pomembna mednarodna aktivnost. Društvo je od leta 1996 član Mednarodne zveze za pismenost (International Literacy Association oz. ILA); z evropskimi bralnimi društvi aktivno sodeluje v okviru Evropske zveze za pismenost FELA.
• Člani društva se aktivno udeležujejo mednarodnih konferenc, o možnostih mednarodnega sodelovanja pa preko spletne strani obveščajo svoje člane in širšo strokovno javnost.