Predstavitev

Bralno društvo Slovenije

Naslov:     Peričeva 4, 1000 Ljubljana
Tel.:          (01) 3000 417

Transakcijski račun:     02014-0018058357.
Davčna številka:           37755897
Matična številka:           5932564000

Predsednica društva:
Savina Zwitter
e-naslov: bralno.drustvo.slovenije@gmail.com

Tajnica društva:
Petra Potočnik
e-naslov: bralno.drustvo.slovenije@gmail.com

Blagajničarka BDS:
Nataša Bajuk

Predsednica Upravnega odbora društva:
Veronika Rot Gabrovec
e-naslov: bralno.drustvo.slovenije@gmail.com

Članica UO in predstavnica BDS v FELA:
Petra Mikeln
e-naslov: bralno.drustvo.slovenije@gmail.com

Članica UO:
Nataša Bucik

Častna predsednica društva:
Meta Grosman

Častni član društva:
Jože Zupan