Strokovni posveti

1996 Pouk branja z vidika prenove

1997 Branje, skrb vseh

1999 Bralna sposobnost ima neomejene možnosti razvoja

2001 Različne vrste branja terjajo razvijanje različnih bralnih strategij

2001 Branje na stičišču

2003 Pogovor o prebranem besedilu

2005 Kako naj šola razvija branje in širšo pismenost

2007 Stopenjskost pri usvajanju pismenosti

2009 Razmerja med slikovnimi in besednimi sporočili

2011 Vloga slikovnih sestavin pri sporazumevanju

2013 Tudi mi beremo

2015 Branje združuje. Z BDS že 20 let.

2017 E-gradiva kot bližnjica do uspeha?

2018 Beremo skupaj

2019 Katerega spola so knjižni molji?